სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

2014 წლის პროგრამები

თარიღი: 2014 მარტი 27

 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2014 წლის
ახალგაზრდული პროგრამების პრიორიტეტული მიმართულებები

 • ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისა და კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობის პროგრამა 
 • არაფორმალური განათლების განვითარების პროგრამა
 • სტუდენტი ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა
 • კანონმდებლობის განვითარება
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის პროგრამა
 • საქართველოს ახალგაზრდა ელჩების პროგრამა (იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი)
 • საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის  ხელშეწყობის პროგრამა
 • საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ახალგაზრდებთან ურთიერთობის განვითარებისა და იძულებით გადაადგილებული ახალგაზრდების ხელშეწყობის პროგრამა
 • რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
 • საერთაშორისო თანამშრომლობის პროგრამა
 • არასრულწლოვანი და ახალგაზრდა  მსჯავრდებულების  რესოციალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა  
 • მოსწავლეთა პროფესიული ორიენტაციის ხელშეწყობის პროგრამა
 • მზრუნველობა მოკლებული და სპეციალური საჭიროების მქონე ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა
 • ახალგაზრდული ჟურნალისტიკის განვითარების პროგრამა