სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

დეპარტამენტები

თარიღი: 2014 ოქტომბერი 31

მიმაგრებული დოკუმენტები :
1.5 სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი გიორგი მაჭავარიანი
1.5 სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ნანა ფერაძე
1.5 სპორტის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი დოლაბერიძე
1.5 ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი ნუგზარ კანდელაკი
1.5 ბრძანება მიხეილ ამაშუკელის სამინისტროს ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ # 02/1149 - 02 დეკემბერი 2015 წელი
1.5 მიხეილ ამაშუკელი სამინისტროს ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლი
1.5 იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ნატო გუჯაბიძე
1.5 იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე დავით ქვრივიშვილი
1.5 ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე დავით მეტრეველი
1.5 ბრძანება დავით მეტრეველის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ # 02/ 504 - 18 ივნისი 2014 წელი
1.5 შიდა აუდიტის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი თამაზ ნინუა
1.5 ბრძანება თამაზ ნინუას თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ # 02/ 183 - 05 მარტი 2014 წელი
1.5 შიდა აუდიტის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი შონვაძე 2014 წლის 1 აპრილიდან შიდა აუდიტის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი
1.5 ბრძანება ირაკლი შონვაძისათვის სამინისტროს შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის სამსახურებრივი მოვალეობის დაკისრების შესახებ # 02/ 241 -01 აპრილი2014 წელი
1.5 ბრძანება გიორგი ასათიანის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ # 02/1114 - 26 ნოემბერი 2014 წელი
1.5 სპორტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გიორგი ასათიანი
1.5 ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ბელა ბერაძე
1.5 ბრძანება ბელა ბერაძის ახალგაზრდობის საკითხთა კვლევის და ანალიზის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად გადაყვაის შესახებ # 02/43 - 05 იანვარი 2015 წელი
1.5 ბრძანება გივი მიქანაძის სამინისტროს შიდა აუდიტის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე # 02/ 85 - 15 იანვარი 2015 წელი
1.5 სამინისტროს შიდა აუდიტის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გივი მიქანაძე
1.5 ბრძანება ნუგზარ კანდელაკის ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად #02/39 - 05 იანვარი 2015 წელი
1.5 ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ნუგზარ კანდელაკი
1.5 ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის უფროსი ნუგზარ კანდელაკი
1.5 ნუგზარ კანდელაკის სამინისტროს ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ ბრძანება # 02/322 - 01 აპრილი 2015 წელი
1.5 ბრძანება ვახტანგ ასანიძის ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლად # 02/38 - 05 იანვარი 2015 წელი
1.5 ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ასანიძე
1.5 ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ვახტანგ ასანიძე
1.5 ვახტანგ ასანიძის ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ# 02/321 - 01აპრილი 2015 წელი
1.5 ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ვახტანგ ასანიძე
1.5 ბრძანება ვახტანგ ასანიძის თანამდებობიდან განთავისსუფლების შესახებ # 02/1048 02.ნოემბერი 2015 წელი
1.5 ბრძანება მანანა ქავთარაძის სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების და ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად გადაყვანის შესახებ #02/53 - 05 იანვარი 2015 წელი
1.5 საერთაშორისო ურთიერთობების და ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი მანანა ქავთარაძე
1.5 საერთაშორისო ურთიერთობისა და ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსი მანანა ქავთარაძე
1.5 მანანა ქავთარაძის სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების და ევროინტეგრაციის დეპაოტამენტის უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ ბრძანება #02/327 - 01 აპრილი 2015 წელი
1.5 სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების და ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი ანატოლი კორეპანოვი
1.5 ანატოლი კორეპანოვის სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ # 02/326 - 01 აპრილი 2015 წელი
1.5 ბრძანება ანატოლი კორეპანოვის სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების და ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლად გადაყვანის შესახებ #02/51 - 05 იანვარი 2015წელი
1.5 საერთაშორისო ურთიერთობისა და ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ანატოლი კორეპანოვი
1.5 ბრძანება 02/53 ანატოლი კორეპანოვის თანამდებიობიდან განთავისუფლების შესახებ
1.5 სამინისტროს სპორტის პოლიტიკის და მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლი ირაკლი დოლაბერიძე
1.5 ბრძანება ირაკლი დოლაბერიძის სპორტის პოლიტიკის და მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად გადაყვანის შესახებ # 02/36 - 05 იანვარი 2015 წელი
1.5 ირაკლი დოლაბერიძის სამინისტროს სპორტის პოლიტიკის და მართვის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ ბრძანება # 02/343 - 01 აპრილი 2015 წელი
1.5 სპორტის პოლიტიკისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი დოლაბერიძე
1.5 მიხეილ ამაშუკელის სამინისტროს ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ ბრძანება # 02/1471 - 01 დეკემბერი 2016 წელი
1.5 ბრძანება ზურაბ ბაქრაძის სპორტის პოლიტიკის და მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ # 02/721 - 29 ივნისი 2017 წელი
1.5 სპორტის პოლიტიკისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ზურაბ ბაქრაძე
1.5 ბრძანება გიორგი მაჭავარიანის თანამდებობიდან განთავისსუფლების შესახებ # 02/1190 10. ოქტომბერი 2017 წელი