სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

სამმართველოები

თარიღი: 2014 ოქტომბერი 31

მიმაგრებული დოკუმენტები :
1.5 ბრძანება #02/252 2016 წლის 1 მარტიდან ნატო კოპალიანის სამინისტროს საორგანიზაციო უზრუნველყოფის და რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებბ
1.5 საორგანიზაციო უზრუნველყოფის და რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი ნატო კოპალიანი
1.5საორგანიზაციო უზრუნველყოფისა და რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსის დროებითი არმყოფი მოხელის შემცვლელად დაინიშნოს ნატო კოპალიანი
1.5 ბრძანება # 02/603 2015 წლის 01ივლისი ნატო კოპალიანის საორგანიზაციო უზრუნველყოფის და რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე დროებით არმყოფი მოხელის შემცვლელად დანიშვნის შესახებ
1.5 საორგანიზაციო უზრუნველყოფის და რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი ირინე ერისთავი
1.5 ბრძანება 02/211 2016 წლის 19 თებერვალი ირინე ერისთავის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ
1.5 სოფიო ჩაკვეტაძის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ ბრძანება # 02/626 - 07 ივლისი 2015 წელი
15 სოფიო ჩაკვეტაძე სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი
1.5 საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი მანანა ქავთარაძე
1.5 შიდა პროტოკოლის სამმართველოს უფროსი ნატო უდესიანი
1.5 ბრძანება ნატო უდესიანის სამინისტროს აპარატის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებ #02/8 - 05 იანვარი 2015 წელი
1.5 ახალგაზრდული პროგრამების სამმართველოს უფროსი თეიმურაზ დუნდუა
1.5 მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველღყოფის სამმართველოს უფროსი მიხეილ ფიცხელაური
1.5 ფინანსების და საბუღალტრო აღრიცხვა - ანგარიშების სამმართველოს უფროსი გიორგი ბოლოთაშვილი
1.5 მასობრივი სპორტისა და ღონისძიებების სამმართველოს უფროსი ვლადიმერ ნუცუბიძე
1.5 ბრძანება # 02/68 2015 წლის 06 იანვარი ვლადიმერ ნუცუბიძის სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის მასობრივი სპორტისა და ღონისძიების სამმართველოს უფროსის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ
1.5 სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსი ირაკლი თადიაშვილი
1.5 ბრძანება ირაკლი თადიაშვილის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ # 02/ 466 - 10 ივნისი 2014 წელი
1.5 ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი ქეთევან მაჭარაშვილი
1.5 ბრძანება ქეთევან მაჭარაშვილის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ # 02/ 514 - 20 ივნისი 2014 წელი
1.5 ინფრასტრუქტურის მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი ალექსანდრე მენაბდე
1.5 ბრძანება ალექსანდრე მენაბდის ინფრასტრუქტურის აღრიცხვის და სტანდარტების სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებ # 02/48 - 05 იანვარი 2015 წელი
1.5 ინფრასტრუქტურის აღრიცხვის და სტანდარტების სამმართველოს უფროსი ალექსანდრე მენაბდე
1.5 უმაღლესი მიღწევების სპორტის სამმართველოს უფროსი ზურა ბაქრაძე
1.5 ბრძანება ზურაბ ბაქრაძის სპორტის პოლიტიკისა და მართვის დეპარტამენტის დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად გადაყვანის შესახებ #02/35 - 05 იანვარი 2015 წელი
1.5 ზურაბ ბაქრაძის სამინისტროს დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ ბრძანება #02/320 - 01 აპრილი 2015 წელი
1.5 სპორტის პოლიტიკისა და მართვის დეპარტამენტის დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლი ზურაბ ბაქრაძე
1.5 დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი ზურაბ ბაქრაძე
1.5 ბრძანება მანანა ქავთარაძის სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების და ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად გადაყვანის შესახებ #02/53 - 05 იანვარი 2015 წელი
1.5 ბრძანება თეიმურაზ დუნდუას სამინისტროს ახალგაზრდული პროგრამების სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებ # 02/55 - 05 იანვარი 2015 წელი
1.5 სამინისტროს ახალგაზრდული პროგრამების სამმართველოს უფროსი თეიმურაზ დუნდუა
1.5 ბრძანება ბელა ბერაძის ახალგაზრდობის საკითხთა კვლევის და ანალიზის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად გადაყვაის შესახებ # 02/43 - 05 იანვარი 2015 წელი
1.5 ახალგაზრდობის საკითხთა კვლევის და ანალიზის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლი ბელა ბერაძე
1.5 ბელა ბერაძის სამინისტროს ახალგაზრდობის საკითხთა კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ ბრძანება # 02/334 - 01 აპრილი 2015 წელი
1.5 ახალგაზრდობის საკითხთა კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი ბელა ბერაძე
1.5 სამინისტროს სპორტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლი ვასილ ლიპარტელიანი
1.5 ბრძანება ვასილ ლიპარტელიანის სპორტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად გადაყვანის შესახებ # 02/34 - 05 იანვარი 2015 წელი
1.5 ვასილ ლიპარტელიანის სამინისტროს სპორტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ ბრძანება 02/342 - 01 აპრილი 2015 წელი
1.5 სპორტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი ვასილ ლიპარტელიანი
1.5 ბრძანება ზაზა ოქრომჭედლიძის სამინისტროს სახელმწიფო შეყიდვების სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად გადაყვანის შესახებ # 02/ 549 - 01 ივლისი 2014 წელი
1.5 სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ზაზა ოქრომჭედლიძე
1.5 ზაზა ოქრომჭედლიძის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ ბრძანება 02/323 - 01 აპრილი 2015 წელი
1.5 სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსი ზაზა ოქრომჭედლიძე
1.5 საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი ეკა კვიტაშვილი
1.5 ეკა კვიტაშვილის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ ბრძანება #02/436 29 აპრილი 2015 წელი
1.5 ბრძანება # 02/759 თორნიკე გოგებაშვილის დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 29 ივნისის # 02/723 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
1.5სამინისტროს დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი თორნიკე გოგებაშვილი