სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

გენდერი

თარიღი: 2014 ოქტომბერი 31

მიმაგრებული დოკუმენტები :
3.3 დასქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2013 წლის I,II,III,IV კვარტალში
3.3 დასქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წლის I კვარტალში
3.3 დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წლის II კვარტალი
3.3 დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წლის III კვარტალი
3.3 დასქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წლის IV კვარტალში
3.3 დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის I კვარტალი
3.3 დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის II კვარტალი
3.3 დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის III კვარტალი
3.3 დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის IV კვარტალი
3.3 დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წლის I კვარტალი
3.3 დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წლის II კვარტალი
3.3 დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წლის III კვარტალი
3.3 დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წლის IV კვარტალი
3.3 დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წლის I კვარტალი