სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

ბიუჯეტი - 2015 - II კვარტალი

თარიღი: 2015 ივლისი 23

მიმაგრებული დოკუმენტები :
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 469
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 470
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 485
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 499
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 37
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 685
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 722
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 779
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 778
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 53
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 780
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 105
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 820
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 886
5.12 ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 043_39_AU
5.12 ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 030_39_ AU
5.12 ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 028_39_ AU
5.12 ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 026_39_ AU
5.12 ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 047_39_ AU
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 952 - 2015 წლის 15 მაისი
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 1107 - 2015 წლის 1 ივნისი
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 1108 - 2015 წლის 1 ივნისი
5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს შესახებ 2015 წლის II კვარტალი
5.4 ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები 2015 წლის II კვარტალი
5.1-5.2 2015 წლის VI თვის შესრულება