სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

კანონმდებლობის განვითარება

თარიღი: 2015 თებერვალი 18

 კანონმდებლობის განვითარება

 ვადები:  01.02.2015 - 30.12.2015

პრობლემა: კანონმდებლობის დახვეწა, როგორც სპორტის ასევე ახალგაზრდობის მიმართულებით წლების განმავლობაში გამოწვევად რჩებოდა, ბოლო დრომდე არ განხორციელებულა საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა. მოქმედი კანონმდებლობა ვერ პასუხობს თანამედროვე ევროპულ სტანდარტებს.

მიზანი: პროგრამის მიზანია სპორტის და ახალგაზრდობის სფეროში არსებული საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა,  სისტემატიზაცია და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა.

განხორციელების გზები: საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო   საერთაშორისო ორგანიზაციების, არასამთავრობო სექტორის, ექსპერტებისა და მკვლევარების მონაწილეობით, შეიმუშავებს და საქართველოს მთავრობას  წარუდგენს საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს, რომელიც მიმართული იქნება სპორტის და ახალგაზრდობის სფეროში არსებული საკანონმდებლო ბაზის დახვეწისა და სრულყოფისაკენ.

1.    გაზაფხულზე, ახალგაზრდობის მიმართულებით, საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენა საქართველოს პარლამენტში