სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

საქართველოს ახალგაზრდა ელჩების პროგრამა - იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი

თარიღი: 2015 თებერვალი 18

 საქართველოს ახალგაზრდა ელჩების პროგრამა - იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი

ვადები:  01.02.2015-30.12.2015

პრობლემა:

  • საზღვარგარეთის ქვეყნებში მცხოვრებ ქართველ ახალგაზრდებთან სისტემატური ინსტიტუციონალიზირებული ურთიერთობის სიმწირე;
  • საზღვარგარეთის ქვეყნებში და საქართველოში ახალგაზრდობის სფეროში მიმდინარე პროექტების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა;
  • საზღვარგარეთის ქვეყნებში მცხოვრები აქტიური და მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე ქართველი ახალგაზრდების შესახებ ინფორმაციის სიმცირე;
  • საზღვარგარეთის ქვეყნებში მცხოვრები ქართველი მაღალკვალიფიციური ახალგაზრდა კადრების საქართველოში დაბრუნების დაინტერესების ინსტიტუციონალური ხედვის არარსებობა;
  • საზღვარგარეთის ქვეყნებში საქართველოს ახალგაზრდა მეგობართა ქსელის არარსებობა;

მიზანი: პროგრამის მიზანია საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველი ახალგაზრდების საშუალებით, მათი თანატოლი ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების ინფორმირება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდული პოლიტიკისა და ისტორიის შესახებ.

საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისათვის, რომლებიც არიან ახალგაზრდების პოტენციურ დამსაქმებლები,  შეიქმნება  საზღვარგარეთ მცხოვრები საზოგადოებრივად აქტიური და მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე ახალგაზრდების ერთიანი ბაზა, რომლითაც მოხდება საქართველოში დამსაქმებლების დაინტერესება.

პროგრამის საშუალებით შერჩეულ ,,ახალგაზრდა ელჩებს" შესაძლებლობა მიეცემათ ერთწლიანი მანდატით გახდნენ საკუთარი ქვეყნის წარმომადგენლები  ადგილსამყოფელ ქვეყანაში.

 განხორციელების გზები: პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი მიზნების მისაღწევად განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

1.    ახალგაზრდა ელჩების ანგარიში - აგვისტო

2.    ახალგაზრდა ელჩების ამბასადორიალი - ნოემბერი