სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

თარიღი: 2015 თებერვალი 18

 რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

ვადები:  01.02.2015 - 30.12.201

პრობლემა: საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდები მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას მონაწილეობა მიიღონ ახალგაზრდულ აქტივობებსა თუ არაფორმალურ საგანმანათლებლო პროექტებში, რომელიც დაეხმარება მათ პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაში, საზოგადოებაში ინტეგრაციის და სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებაში, ჯანსაღი ცხოვრების  წესის  გათავისებაში.

მიზანი: სახელმწიფოს ვალდებულებაა შექმნას თანაბარი პირობები რეგიონებში მცხოვრები ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემოქმედებითი, კულტურული და სპორტული განვითარებისათვის, წაახალისოს, მოახდინოს მათი  სტიმულირება  და ხელშეწყობა, რათა მათ მიეცეთ საშუალება გამოავლინონ საკუთარი ნიჭი, შესაძლებლობები, შეხედულებები ამა თუ იმ საკითხის ირგვლივ და იყვნენ მეტად ჩართულნი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ჩამოყალიბდნენ აქტიურ მოქალაქეებად  და  გამოიჩინონ ინიციატივა  ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი  საკითხების  განხილვის პროცესში. რადგან  ახალგაზრდობაა ის ძალა, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის მომავალს და უზრუნველყოფს  მის განვითარებას.

განხორციელების გზები:  - რეგიონული განვითარებისა და რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების ხელშეწყობის მიზნით, ადგილობრივი  მუნიციპალიტეტების დახმარებით და ორმხრივი თანამშრომლობის საფუძველზე, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მიმდინარე წელს საქართველოს ყველა რეგიონში გეგმავს განახორციელოს მთელი რიგი აქტივობები და ღონისძიებები სხვადასხვა მიმართულებით:

1.    ახალგაზრდული ფესტივალების  განხორციელება რეგიონებში.
2.    ახალგაზრდა შემოქმედთა და მეცნიერთა გამოვლენისა და წახალისების ხელშემწყობი კონკურსებისა და ოლიმპიადების განხორციელება.
3.    ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება/პოპულარიზაცია.
4.    ახალგაზრდული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა.
5.    მცირემეწარმეობის, სოფ. მეურნეობის, ბიზნესის  ხელშემწყობი ტრენინგ-სემინარები/სახელობო სწავლებები/სტაჟირებები.
6.    ლიდერთა სკოლა რეგიონებში;
7.    საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდობაზე პასუხისმგებელი პირების გასვლითი სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება.