სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

ოლიმპიური რეზერვების ცენტრი

თარიღი: 2015 ივლისი 08

მიმაგრებული დოკუმენტები :
1.5 სსიპ - ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის დირექტორი გიორგი ასათიანი
1.5 სსიპ - ბრძანება # 02/330 - 01 აპრილი 2015 წ გიორგი ასათიანის საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
1.5 სსიპ - ბრძანება გიორგი ასათიანის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ # 02/1119 - 27 ნოემბერი 2014 წელი
1.5 სსიპ - ბრძანება #1/110 - 3 დეკემბერი 2014 წელი ვახტანგ სამხარაძის ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ
1.5 სსიპ - ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ვახტანგ სამხარძე
1.5 სსიპ - ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე გურამ ბიგანიშვილი
1.5 სსიპ - ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ქართლოს ჭუმბურიძე
1.5 სსიპ - ბრძანნება # 1/109 - 1 დეკემბერი 2014 წელი ქართლოს ჭუმბურიძის გათავისუფლების შესახებ
1.5 სსიპ - ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის დირექტორი შალვა გოგოლაძე
1.5 სსიპ - დრძანება # 02/1037 - 04 ნოემბერი 2014 წელი შალვა გოგოლაძის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებბ