სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

თარიღი: 2015 ივლისი 08

მიმაგრებული დოკუმენტები :
1.5 სსიპ - მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დირექტორის I მოადგილე თამარ ჩიმაკიძე
1.5 სსიპ - მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დირექტორის მოადგილე გივი ხუტულაშვილი
1.5 სსიპ - მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დირექტორის მოადგილე ნოდარ გოდერძიშვილი
1.5 სსიპ - მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დირექტორი ქეთევან ფეიქრიშვილი
1.5 ბრძანება ქეთევან ფეიქრიშვილის სსიპ- მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ # 02/597 - 01 ივლისი 2015 წელი
1.5 საქართველოს მთავრობის დადგენილება # 33 - 2015 წელი 3 თებერვალი სსიპ - საქართველოს მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ლიკვიდაციისა და აღნიშნულთან დაკავშირებით "საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში ზოგიერთი სსიპ - დაფუძნების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 ნოემბრის # 637 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე