სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

მოხალისეობის განვითარების პროგრამა

თარიღი: 2016 დეკემბერი 13

მოხალისეობის განვითარების პროგრამა

ვადები01.03.2016-30.12.2016

პრობლემა: მოხალისეობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ახალგაზრდული არასათავრობო ორგანიზაციების განვითარებაში, რომელიც თავის მხრივ მნიშვნელოვანი ფუნდამენტია ღია დემოკრატიული და სოლიდარული საზოგადოების მშენებლობისათვის. რეგიონებში ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან და  ახალგაზრდებთან შეხვედრებმა გამოკეთა, სახელმწიფოს მხირდან მოხალისეობის მხარდაჭერის აუცილებლობა.

 • მოხალისეთა ქსელის არ არსებობა
 • მოხალისეობის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა
 • მოხალისეობით დაინტერესებული ახალგაზრდების ნაკლებობა
 • რეგიონებში მოხალისეობის ინსტიტუტის სისტუსტე
 • მოხალისეობის შესახებ დამკვიდრებული მცდარი სტერეოტიპები
 • მოხალისეთა უნარჩვევების ნაკლებობა
 • ბაზის შექმნა

მიზანი: პროგრამის მიზანია მოხალისეობის ინსტიტუტის გაძლიერება, მოხალისეთა ერთიანი ქსელის შექმნა საქართველოს მასშტაბით, ახალგაზრდობაში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება, მოხალისეობით დაინტერესებული ახალგაზრდების რაოდენობის გაზრდა ქვეყნის მასშტაბით, საზოგადოების საკეთილდღეოდ, საკუთარი ნების საფუძველზე უანგარო შრომის იდეის პოპულარიზაცია. მოხალისეთა მიერ გაწეული შრომის წახალისება. პროგრამის ფარგლებში რეგიონებში შერჩეული ახალგაზრდები ერთი წლის ვადით მიიღებენ „საქართველოს მოხალისის" სტატუსს. პროგრამის ფარგლებში შერჩეული ახალგაზრდები აქტიურად ითანამშრომლებენ ადგილობრივ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორთან და ამერიკული ორგანიზაცია „მშვიდობის კორპუსის" მოხალისეებთან. 

განხორციელების გზები: პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი მიზნების მისაღწევად განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

 • ვებგვერდის შექმნა /ადმინისტრირება
 • მოხალისეთა ეროვნული ბაზის შექმნა
 • მოხალისეობის თემაზე ვიდეორგოლის შექმნა
 • საინფორმაციო შეხვედრები საქართველოს რეგიონებში მოხალისეობაზე ცნობიერების ამაღლების კუთხით

პროექტი „საქართველოს მოხალისე" - პროექტის  ფარგლებში საქართველოს 10 რეგიონში შეირჩევა, 10 ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც ადგილობრივ დონეზე შეასრულებენ შერჩეულ მოხალისეთა კოორდინირებას.

შერჩეული რეგიონული ორგანიზაციების უშუალო მონაწილეობით საქართველოს 67 მუნიციპალიტეტში კონკურსის საფუძველზე შეირჩევა 134 მოტივირებული მოხალისე (2 მოხალისე თითო მუნიცილაპიტეტში). შერჩეული მოხალისეები გაივლიან მოხალისეობის უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებულ 5 დღიან მოსამზადებელ ტრენინგ-სემინარს, რომლის დასრულების შემდეგ მიიღებენ „საქართველოს მოხალისის" სტატუსს.

პროგრამაში მონაწილე „საქართველოს მოხალისეები" საკუთარ მუნიციპალიტეტში უშუალოდ ახორციელებენ მოხალისეობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას, წინასწარ დაგეგმილი ღონისძიებებისა და საკუთარი ინიციატივების განხორციელებას , ყოველთვიურად ადგენენ მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობის ანგარიშს და უგზავნიან რეგიონულ ორგანიზაციას, მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან და თავისებურეებიდან გამომდინარე ახორციელებენ ისეთ ინიციატივებს როგორიცაა: მოხალისეთა კლუბის შექმნა, გარემოსდაცვითი ღონისძიებები, საქველმოქმედო საქმიანობა - სხვადასხვა საჭიროებების მქონე ადამიანების დახმარება, მოხალისეობრივი პროექტების განხორციელება , ფილმების ჩვენება, უცხო ენის კურსების გამართვა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია (სპორტული შეჯიბრებები, მარათონები), შშმ ბავშვების ინტეგრაცია, ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა, შემოქმედებითი საღამოების გამართვა, ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრები და სხვა. (განხორცილებეის დრო მაისი-დკემებრი)

„მშვიდობის კორპუსის" ამერიკელი მოხალისეები აქტიურად ითანამშრომლებენ მუნიციპალიტეტებში შერჩეულ „საქართველოს მოხალისეებთან".

წლის მოხალისის გამოვლენა და დაჯილდოება: წლის  ბოლოს გამოვლინდებიან და დაჯილდოვდებიან საუკეთესო მოხალისეები.

შედეგი:  პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხალისეობის გარშემო გაერთიანდება რამდენიმე მხარე ადგილობრივი არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორი, ახალაგზრდობა, საქართველოს რეგიონებში შეიქმნა მოხალისეთა ერთიანი ქსელი, ადგილობრივ თვითმმართველობასა და სამოქალქო სექტორს შორის გაძლიერდება თანამშრომლობა, გიზარდება საზოგადოებრივ საწყისებზე შრომაში ჩაბმული ახალგაზრდების რაოდენობა. მოხალისეობის პროგრამის განხორციელებით შესრულდება საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებული მიზნები, მოხდება მოხალისეობის მასობრივი პოპულარიზაცია (როგორც სამაგალითო პრესტიჟული საქმიანობა), პროგრამის განხორციელებაში ჩაერთვება ადგილობრივი ახალგაზრდული არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, მუნიციპალიტეტები, გაიზრდება მოხალისეთა რაოდენობა, მოხდება მოხალისეობის კულტურის დამკვიდრება.