სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

ზურაბ ბაქრაძე

თარიღი: 2017 სექტემბერი 06

 

სპორტის პოლიტიკისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

საკონტაქტო რეკვიზიტები

ელ.ფოსტა:z.bakradze @msy.gov.ge
ტელ: 832 2 25 84 91


დაბადების თარიღი: 13.08.1980 წ

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

განათლება: უმაღლესი

პროფესიული გამოცდილება:

 2017 წ 01.07დან - დღემდე. სამინისტროს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სპორტის პოლიტიკისა და მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე.

2015 წ01.01. 2017 წ30.06.მდე - სპორტისა დაახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი.

2011 - 2014 წლები. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს უმაღლესი მიღწევების სპორტის სამმართველოს უფროსი.

2010 -2011 წლები სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს უმაღლესი მიღწევების სპორტის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი.

2006 -2010 წლები სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის სპეციალისტი, შემდგომ მთავარი სპეციალისტი.

2005 წელი  სპორტის დეპარტამენტის სპეციალისტი

2005 წელი სპორტის დეპარტამენტი - სტაჟირება

2004 - 2009 წლები ქ.თბილისის 124-ე საჯარო სკოლის ფიზ-აღზრდის მასწავლებელი

2002 - 2010 წლამდე ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის მწვრთნელი

დეპარტამენტის უფროსის  მოადგილის კომპეტენცია:

 ასრულებს სამინისტროს დებულებით განსაზღვრულ ფუნქციებს, ხელმძღვანელობს დეპარტამენტის საქმიანობას და პასუხისმგებელია ხელქვეითების მიერ სამსახურებრივ დავალებათა შესრულებაზე. კოორდინაციას უწევს დეპარტამენტში შემავალი სამმართველოების საქმიანობას.