სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

ნატო გუჯაბიძე

თარიღი: 2010 ნოემბერი 16

საკონტაქტო რეკვიზიტებინატო გუჯაბიძე
ელ.ფოსტა:legal@msy.gov.ge
ტელ: 832 2 25 84 90
ფაქსი: 832 2 29 20 49

 

დაბადების თარიღი: 20 აპრილი 1977
დაბადების ადგილი: ქ. ბათუმი

განათლება:

1994-1999 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, კვალიფიკაცია იურისტი

1983 - 1994 ქ. ბათუმის 2 საშუალო სკოლა

სამუშაო გამოცდილება:           

2000-2001            შპს „პიროვნების და საკუთრების დაცვის გარანტი“, იურისტი

2001-2003            შპს „პიროვნების და საკუთრების დაცვის გარანტი“, იურიდიული განყოფილების უფროსი

2003-2006            შპს „პიროვნების და საკუთრების დაცვის გარანტი“, დირექტორის მოადგილე

2006-2008            შპს „ზიიგ“, დირექტორი

2008-2011            სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო“- მიწის ნაკვეთზე და ცალკე უფლების ობიექტზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციის სექტორის ასისტენტი

2011-დღემდე     საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის თავმჯდომარე

ტრენინგ-სემინარები

2009 მოსამართლის გამოცდა

2004 ÓÀÌადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა

2000 წლის მარტი-ივნისი, სამოსამართლო სწავლების ცენტრი, მოსამართლოს თანაშემწის კურსი

უცხო ენების ცოდნა

რუსული, ინგლისური

დეპარტამენტის უფროსის კომპეტენცია:

  • დეპარტამენტის უფროსი ხელმძღვანელობს დეპარტამენტის საქმიანობას და პასუხისმგებელია ხელქვეითების მიერ სამსახურებრივ დავალებათა შესრულებაზე და ზედამხედველობას უწევს დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ დაკისრებული ამოცანების შესრულებას.