სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge


თარიღი: 2010 ნოემბერი 16

საკონტაქტო რეკვიზიტები
ელ.ფოსტა:
ტელ: 832 2 23 50 09
ფაქსი: 832 29 20 49      

 

 

სამინისტროს აპარატის უფროსის კომპეტენცია:

აპარატის უფროსი - ხელმძღვანელობს აპარატის საქმიანობას, პასუხისმგებელია ხელქვეითების მიერ სამსახურებრივ დავალებათა შესრულებაზე და უშუალოდ პასუხისმგებელია მინისტრისა და მინისტრის მოადგილეების სამსახურებრივი დავალებების მიღების, შესრულებისა და დანიშნულებისამებრ მათ ოპერატიულ მიწოდებასა და მინისტრის მიერ დანიშნული თათბირებისა და სხვა შეკრებების ორგანიზაციულ უზრუნველყოფაზე.