სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

დავით ქვრივიშვილი

თარიღი: 2011 სექტემბერი 21

ტელ: 832 2 25 84 90დავით ქვრივიშვილი
ელ.ფოსტა: legal@msy.gov.ge
ფაქსი: 832 2 29 20 49

დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი

დაბადების თარიღი: 1976 წლის 13 ნოემბერი.

განათლება:

1982_1993 წ.წ. _ ქ. თბილისის მე_100 საშუალო სკოლა;
1993_1998 წ.წ. _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფია_სოციოლოგიის ფაკულტეტი ფილოსოფიის სპეციალობით;
1996_1999 წ.წ. _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის განყოფილება (იურისტის სპეციალობა).

სამსახურებრივი გამოცდილება:

2000 წლის 27 ოქტომბრიდან 2002 წლის 5 აგვისტომდე _ სააქციო საზოგადოება `პონტოელი~_ს (აზერბაიჯანის, სომხეთის, რუსეთის და საქართველოს ენერგოსისტემების სახელმწიფოთაშორისო მართვის ცენტრი) იურისტი;

2003 წლის 21 იანვრიდან 2004 წლის 30 ივლისამდე _ საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტში პარლამენტთან ურთიერთობისა და კანონშემოქმედებითი სამსახურის მრჩეველი;

2004 წლის 10 აგვისტოდან 2005 წლის 3 ივნისამდე _ საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება _ ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის შტატგარეშე მოსამსახურე (იურისტი);

2005 წლის 3 ივნისიდან 2006 წლის 10 იანვრამდე _ საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება _ ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის საორგანიზაციო სამმართველოს სპეციალისტი (იურისტი);

2006 წლის 10 იანვრიდან 2010 წლის 1 ივლისამდე _ საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება _ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ადმინისტრაციული სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (იურისტი);

2010 წლის 1 ივლისიდან 2011 წლის 12 აგვისტომდე _ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;

2011 წლის 12 აგვისტოდან დღემდე _ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

უცხო ენები:

რუსული ენა - სრულყოფილად

დამატებითი ინფორმაცია:

1999 წელი _ სტაჟირება შ.პ.ს. იურიდიულ ფირმა `უნივერსალში~.

2005 წელი _ წარმატებული მონაწილეობა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო რეესტრის მწარმოებელ ტერიტორიულ ორგანოებში ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებულ კონკურსში და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში ჩატარებულ ტრენინგ_სემინარში თემაზე `სამოქალაქო აქტების რეგისტრაცია, საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის გაცემის საქმის წარმოება, მენეჯმენტის უნარ_ჩვევები~ (შესაბამისი სერთიფიკატი);

2006 წელი _ წარმატებული მონაწილეობა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო ტესტირებაში სამოქალაქო სამართლის სპეციალობით (შესაბამისი სერთიფიკატი);

2006 წლიდან დღემდე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის კომპეტენცია:

დახმარებას უწევს დეპარტამენტის უფროსს სამინისტროს დებულების მოთხოვნათა შესრულებაში და მისი არყოფნის (ვაკანსია, მივლინება, შვებულება) შემთხვევაში, ასრულებს ამ დებულებით განსაზღვრულ მის ფუნქციებს და მის ნაცვლად ხელს აწერს დოკუმენტაციაზე.

ასევე, იხილეთ იურიდიული დეპარტამენტის კომპეტენცია