სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge


თარიღი: 2012 დეკემბერი 10

 

საკონტაქტო რეკვიზიტები
ელ.ფოსტა:
ტელ:
  2 23 54 33

სამინისტროს აპარატის უფროსის მოადგილის კომპეტენცია:

დახმარებას უწევს სამინისტროს აპარატის უფროსს სამინისტროს დებულებით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესრულებაში და მისი არყოფნის შემთხვევაში, ასრულებს აპარატის უფროსის მოვალეობას.