სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი

საორგანიზაციო უზრუნველყოფისა და რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი

ფინანსებისა და საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოს უფროსი

სამეურნეო და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი

სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსი

ინფრასტრუქტურის აღრიცხვისა და სტანდარტების სამმართველოს უფროსი

სპორტის პოლიტიკისა და მართვის დეპარტამენტის დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი

 

სპორტის პოლიტიკისა და მართვის დეპარტამენტის სპორტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი

ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის ახალგაზრდული პროგრამების სამმართველოს უფროსი

 

 

ახალგაზრდობის საკითხთა კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი