სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

ზაზა ოქრომჭედლიძე

თარიღი: 2015 იანვარი 16

ფუნქციური მოვალეობები:

1. სამმართველოს საქმიანობის კოორდინაცია

2. უშუალო პასუხისმგებლობა  შემდეგ ქმედებებზე:

·         სამართველოში თანამშრომლებზე უფლება-მოვალეობების გადანაწილება;

·         სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის პროექტის მომზადება;

·         სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის  პროექტის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;

·         ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება;

·         სამინისტროს სახელით დადებული ხელშეკრულებებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის განთავსება კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ procurement.gov.ge  ვებ გვერდზე;

·         შემოსულ კორესპოდენციაზე რეაგირება და საჭიროების შემთხვევაში პასუხის გაცემა;

·         გამარტივებული  შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის, ელექტრონული ტენდერის და კონკურსის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება, ასევე აღნიშნული შესყიდვების განხორციელების პროცესში სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებელობით  დადგენილი  პროცედურების (შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და შესაბამისი რეაგირების მოხდენა და საჭიროების შემთხვევაში საპასუხო კორესპონდენციის პროექტის მომზადება და სხვა) განხორციელება;

·         ხელშეკრულების პროექტის მომზადება იმ სახელმწიფო შესყიდვებზე რომლებზეც არ ვრცელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი;