სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

თორნიკე გოგებაშვილი

თარიღი: 2011 სექტემბერი 16

სპორტის პოლიტიკისა და მართვის დეპარტამენტის დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი

საკონტაქტო რეკვიზიტები:

ელ.ფოსტა: t.gogebashvili@msy.gov.ge

ტელ:        2 23 55 93

სპორტის პოლიტიკისა და მართვის დეპარტამენტის დაგეგმვისდა მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი

მონაწილეობს სპორტის დეპარტამენტის მუშაობის პროცესში;
ანაწილებს სამმართველოს თანამშრომლებს შორის მოვალეობებს;
ზედამხედველობას უწევს სამმართველოს თანამშრომლებზე დაკისრებული ამოცანების შესრულებას.