სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

ნატო კოპალიანი

თარიღი: 2011 სექტემბერი 16

ნატო კოპალიანი

საკონტაქტო რეკვიზიტები:

ელ.ფოსტა: n.kopaliani@msy.gov.ge

ტელ: (+995 32) 2 35 09 97         

 

საორგანიზაციო უზრუნველყოფისა და რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი: 

ანაწილებს სამმართველოს თანამშრომლებს შორის მოვალეობებს;

ზედამხედველობას უწევს სამმართველოს თანამშრომლებზე დაკისრებული ამოცანების შესრულებას.