სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

მიხეილ ფიცხელაური

თარიღი: 2012 მაისი 11

საკონტაქტო რეკვიზიტები:

 

ელ.ფოსტა: m.pitskhelauri@msy.gov.ge

 

სამეურნეო და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი:

არის სამინისტროს მატერიალურ  ქონებაზე პასუხისმგებელი პირი;

ანაწილებს სამმართველოს თანამშრომლებს შორის მოვალეობებს;

ზედამხედველობას უწევს სამმართველოს თანამშრომლებზე დაკისრებული ამოცანების შესრულებას.