სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

ალექსანდრე მენაბდე

თარიღი: 2013 მარტი 20

საკონტაქტო რეკვიზიტები:

ელ.ფოსტა:a.menabde@msy.gov.ge

ტელ:           229 28 95

 

ინფრასტრუქტურის  აღრიცხვვის და სტანდარტების სამმართველო:

ანაწილებს სამმართველოს თანამშრომლებს შორის მოვალეობებს;

ზედამხედველობას უწევს სამმართველოს თანამშრომლებზე დაკისრებული ამოცანების შესრულებას.