სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

კონვენციები

თარიღი: 2010 ნოემბერი 29

 

 • დოპინგსაწინააღმდეგო კონვენცია
  (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2003 წლის 1 ივლისი)
   
 • 1989 წლის 20 ნოემბრის კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ
  (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1994 წლის 2 ივლისი)
   
 • 1993 წლის 29 მაისის ბავშვთა დაცვისა და ბავშვთა საერთაშორისო
  გაშვილების შესახებ კონვენცია
  (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1999 წლის 1 აგვისტო)
   
 • ბავშვთა უფლებათა დაცვის შესახებ კონვენციის 43-ე მუხლის ცვლილება
  (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2002 წლის 18 ნოემბერი)
   
 • ბავშთა უფლებების კონვენციის დამატებითი ოქმი ბავშვთა ვაჭრობის,
  ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ

  (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2005 წლის 28 ივლისი)
   
 • ბავშვთა შრომის უკიდურესი ფორმების აკრძალვის და დაუყონებლივ
  აღმოფხვრის ღონისძიებების შესახებ 182-ე კონვენცია
  (2003 წლის 24 ივლისი)