სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

შეთანხმებები

თარიღი: 2010 ნოემბერი 29•  შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის სპორტკომიტეტსა და უკრაინის ახალგაზრდობისა და სპორტის
საკითხთა სამინისტროს შორის სპორტის დარგში თანამშრომლობის შესახებ.
ძალაშია 13.04.1993.

•  შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სპორტის დარგში თანამშრომლობის შესახებ.
ძალაშია: 19.05.1993.

•  შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის სპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
ძალაშია 03.06.1993

•შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფიზიკური კულტურისა და სპორტის სფეროში სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. ძალაშია: 04.09.1995

•  შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის ახალგაზრდული პოლიტიკის
სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. ძალაშია 05.11.1996

•  შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ახალგაზრდული პოლიტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
ძალაშია: 17.09.1996

•  შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სპორტის დარგში თანამშრომლობის შესახებ.
ძალაშია: 17.09.1996

•  შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის
ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
ძალაშია: 08.05.1997

•  შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
ძალაშია 13.03.1998.

•  შეთანხმება საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და სომხეთის რესპუბლიკის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს შორის
კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
ძალაშია: 30.07.1999

•  შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ესტონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის, განათლების, მეცნიერების, ახალგაზრდობისა და სპორტის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ. ძალაშია: 21.02.2005

•  შეთანხმება საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროსა და ლიტვის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს შორის კულტურისა და ხელოვნების სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ. ძალაშია: 6.06.2007

•  საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროსა და სლოვაკეთის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება. ძალაშია: 18.10.2009

•  შეთანხმება საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და სლოვენიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის, განათლების, მეცნიერების, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ

• „მექსიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროში „ შეთანხმება.
2010-2011 წელი

•  „საქართველო-ირანის ორმხრივი თანამშრომლობა სპორტის სფეროში „ შეთანხმება.
2010-2011 წელი

•„მოლდოვის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ახალგაზრდობისა და სპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ „ შეთანხმება.
2010-2011 წელი

•  „საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ „ შეთანხმება.
2010-2011 წელი

„ჩეხეთის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის კულტურის, განათლების, მეცნიერების, ახალგაზრდობისა და სპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ „ შეთანხმება.
2010-2011 წელი

„საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და ლიტვის რესპუბლიკის სოციალური დაცვისა და შრომის საქმეთა სამინისტროს შორის ახალგაზრდულ სფეროში თანამშრომლობის შესახებ „ შეთანხმება.
2010-2011 წელი

• „საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის დარგში თანამშრომლობის შესახებ „ შეთანხმება.
2010-2011 წელი

•  „კვიპროსის სპორტის ორგანიზაციასთან სპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ „ შეთანხმება.
2010-2011 წელი

•  „საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის, მეცნიერების, განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის სფეროში თანამშრომლობის „ შეთანხმება.
2010-2011 წელი