სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

 

 

სამინისტროს ტერიტორიული ადგილმდებარეობა

საქართველო, თბილისი 0162  ვაკის რაიონი, ჭავჭავაძის გამზ # 49 ა

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

  • საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასათვის ხელმისაწვდომია, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა;
  • საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას;
  • საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში არაუგვიანეს 10 დღისა;
  • მოქალაქეს უფლება აქვს აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია) თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და მათ შორის ელექტრონული  ფორმით გაცემას უზრუნველყოფს  სამინისტროს  აპარატის მთავარი სპეციალისტი  - . ტელ: 032 29 02 01 ელ.ფოსტა: publicinfo@msy.gov.ge


სამინისტროში მოქალაქეთა მიღება:

მინისტრის მიერ მოქალაქეთა  მიღება მიმდინარეობს წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე  სამუშაო საათებში.
მინისტრის პირველი მოადგილისა და მინისტრის მოადგილეების მიერ თავიანთ საკურაციო სფეროებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მოქალაქეთა მიღება მიმდინარეობს წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე სამუშაო საათებში.
სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელები და სამინისტროს სხვთანამშრომლები - მოქალაქეთა შეუზღუდავი მიღება სამუშაო საათებში.

მინისტრი:
ტარიელ ხეჩიკაშვილი

ტელ: (+995 32) 2 23 02 03
ელ-ფოსტა:t.khechikashvili@msy.gov.ge

პირველი მოადგილე:
რევაზ ჯაველიძე
ტელ:(+ 995 32) 2 29 28 63 ელ-ფოსტა:r.javelidze@msy.gov.ge

 

მოადგილე:
შალვა გოგოლაძე
ტელ:(+955 32) 2 23 50 48
ელ-ფოსტა:sh.gogoladze@msy.gov.ge

მოადგილე:
მუხრან შამათავა

ტელ: (+995 32) 2 23 50 76
ელ-ფოსტა:m.shamatava@msy.gov.ge

აპარატის უფროსი:

ტელ: (+995 32) 2 23 50 79
ელ-ფოსტა:

აპარატის უფროსის მოადგილე:

ტელ: (+995 32) 2 23 54 33
ელ-ფოსტა:

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი:
სოფო ჩაკვეტაძე

ტელ: (+995 32) 2 23 54 33
ელ-ფოსტა:s.chakvetadze@msy.gov.ge

საერთაშორისო ურთიერთობების და ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსი
მანანა ქავთარაძე

ტელ:(+995 32) 2 25 84 92
ელ-ფოსტ m.kavtaradze@msy.gov.ge

ადმინისტრაციული
დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: (+995 32) 2 29 28 95
ელ-ფოსტა:

საორგანიზაციო უზრუნველყოფისა და რესურსების სამმართველოს უფროსი:
ნატო კოპალიანი

ტელ: (+995 32 2) 35 09 97
ელ-ფოსტა:n.kopaliani@msy.gov.ge

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი
ირაკლი შონვაძე
ტელ: (+995 32) 2 25 84 94
ელ-ფოსტა: i.shonvadze@msy.gov.ge

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის
უფროსის მოადგილე
:
ნანა ფერაძე
ტელ:(+995 32) 22 44 99
ელ-ფოსტა: n.peradze@msy.gov.ge

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი: ნატო გუჯაბიძე
ტელ: (+995 32) 2 25 84 90
ელ-ფოსტა:n.gujabidze@msy.gov.ge

იურიდიული დეპარტამენტის
უფროსის მოადგილე:
დავით ქვრივიშვილი

ტელ: (+995 32) 2 25 84 90
ელ-ფოსტა:d.kvrivishvili@msy.gov.ge

ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის უფროსი:
ნუგზარ კანდელაკი
ტელ:(+995 32) 25 84 93
ტელ:(+995 32) 23 59 43
ელ-ფოსტა: n.kandelaki@msy.gov.ge

სპორტის პოლიტიკისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსი:
ირაკლი დოლაბერიძე
ტელ: (+995 32) 2 23 50 09
ელ-ფოსტა:i.dolaberidze@msy.gov.ge

სპორტის პოლიტიკისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
ზურაბ ბაქრაძე
ტელ: (+995 32) 2 25 84 91
ელ-ფოსტა:z.bakradze@msy.gov.ge

ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

მიხეილ ამაშუკელი
ტელ: 577 17 80 83 ელ-ფოსტა:m.amashukeli@msy.gov.ge

გაუგზავნე წერილი  

თქვენი სახელი და გვარი*  

ორგანიზაცია  

საკონტაქტო ტელეფონი*  

ელ-ფოსტა*  

გზავნილის თემა  

გზავნილი  

 

სამინისტროს საკონტაკტო მონაცემები