სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

საქართველოს ჩემპიონატი 2013 - ვაჟები

თარიღი: 2013 ივნისი 24

11-22 ივნისი; თბილისისჭადრაკის სასახლე
I
ტური
ლუკა პაიჭაძე (2516) - გიგა ყუფარაძე (2486) 0,5:0,5
ლევან ფანცულაია (2567) - მიხეილ მჭედლიშვილი (2637) 0,5:0,5
დავით ზარქუა (2441) - კონსტანტინე შანავა (2563) 0:1
მერაბ გაგუნაშვილი (2601) - დავით მაღალაშვილი (2521) 1:0
დავით ლომსაძე (2342) - დავით ჯოჯუა (2548) 0:1
გაიოზ ნიგალიძე (2456) - ფრიდონ ყალაგაშვილი (2171) 1:0

II
ტური
გიგა ყუფარაძე (2486) - ფრიდონ ყალაგაშვილი (2171) 1:0
დავით ჯოჯუა (2548) - გაიოზ ნიგალიძე (2456) 1:0
დავით მაღალაშვილი (2521) - დავით ლომსაძე (2342) 0,5:0,5
კონსტანტინე შანავა (2563) - მერაბ გაგუნაშვილი (2601) 0,5:0,5
მიხეილ მჭედლიშვილი (2637) - დავით ზარქუა (2441) 1:0
ლუკა პაიჭაძე (2516) - ლევან ფანცულაია (2567) 1:0

III
ტური
ლევან ფანცულაია (2567) - გიგა ყუფარაძე (2486) 0,5:0,5
დავით ზარქუა (2441) - ლუკა პაიჭაძე (2516) 0:1
მერაბ გაგუნაშვილი (2601) - მიხეილ მჭედლიშვილი (2637) 0,5:0,5
დავით ლომსაძე (2342) - კონსტანტინე შანავა (2563) 0:1
გაიოზ ნიგალიძე (2456) - დავით მაღალაშვილი (2521) 1:0
ფრიდონ ყალაგაშვილი (2171) - დავით ჯოჯუა (2548) 0:1

IV
ტური
გიგა ყუფარაძე (2486) - დავით ჯოჯუა (2548) 0:1
დავით მაღალაშვილი (2521) - ფრიდონ ყალაგაშვილი (2171) 1:0
კონსტანტინე შანავა (2563) - გაიოზ ნიგალიძე (2456) 0,5:0,5
მიხეილ მჭედლიშვილი (2637) - დავით ლომსაძე (2342) 0,5:0,5
ლუკა პაიჭაძე (2516) - მერაბ გაგუნაშვილი (2601) 0,5:0,5
ლევან ფანცულაია (2567) - დავით ზარქუა (2441) 1:0

V
ტური
დავით ზარქუა (2441) - გიგა ყუფარაძე (2486) 0,5:0,5
მერაბ გაგუნაშვილი (2601) - ლევან ფანცულაია (2567) 0:1
დავით ლომსაძე (2342) - ლუკა პაიჭაძე (2516) 0:1
გაიოზ ნიგალიძე (2456) - მიხეილ მჭედლიშვილი (2637) 1:0
ფრიდონ ყალაგაშვილი (2171) - კონსტანტინე შანავა (2563) 0:1
დავით ჯოჯუა (2548) - დავით მაღალაშვილი (2521) 0,5:0,5

VI
ტური
გიგა ყუფარაძე (2486) - დავით მაღალაშვილი (2521) 0,5:0,5
კონსტანტინე შანავა (2563) - დავით ჯოჯუა (2548) 0,5:0,5
მიხეილ მჭედლიშვილი (2637) - ფრიდონ ყალაგაშვილი (2171) 1:0
ლუკა პაიჭაძე (2516) - გაიოზ ნიგალიძე (2456) 0:1
ლევან ფანცულაია (2567) - დავით ლომსაძე (2342) 0,5:0,5
დავით ზარქუა (2441) - მერაბ გაგუნაშვილი (2601) 0:1

VII
ტური
მერაბ გაგუნაშვილი (2601) - გიგა ყუფარაძე (2486) 0,5:0,5
დავით ლომსაძე (2342) - დავით ზარქუა (2441) 1:0
გაიოზ ნიგალიძე (2456) - ლევან ფანცულაია (2567) 1:0
ფრიდონ ყალაგაშვილი (2171) - ლუკა პაიჭაძე (2516) 0:1
დავით ჯოჯუა (2548) - მიხეილ მჭედლიშვილი (2637) 0:1
დავით მაღალაშვილი (2521) - კონსტანტინე შანავა (2563) 0:1

VIII
ტური
გიგა ყუფარაძე (2486) - კონსტანტინე შანავა (2563) 1:0
მიხეილ მჭედლიშვილი (2637) - დავით მაღალაშვილი (2521) 0,5:0,5
ლუკა პაიჭაძე (2516) - დავით ჯოჯუა (2548) 1:0
ლევან ფანცულაია (2567) - ფრიდონ ყალაგაშვილი (2171) 1:0
დავით ზარქუა (2441) - გაიოზ ნიგალიძე (2456) 0:1
მერაბ გაგუნაშვილი (2601) - დავით ლომსაძე (2342) 1:0

IX
ტური
დავით ლომსაძე (2342) - გიგა ყუფარაძე (2486) 0:1
გაიოზ ნიგალიძე (2456) - მერაბ გაგუნაშვილი (2601) 1:0
ფრიდონ ყალაგაშვილი (2171) - დავით ზარქუა (2441) 0:1
დავით ჯოჯუა (2548) - ლევან ფანცულაია (2567) 1:0
დავით მაღალაშვილი (2521) - ლუკა პაიჭაძე (2516) 0:1
კონსტანტინე შანავა (2563) - მიხეილ მჭედლიშვილი (2637) 0,5:0,5

X
ტური
გიგა ყუფარაძე (2486) - მიხეილ მჭედლიშვილი (2637) 05:0,5
ლუკა პაიჭაძე (2516) - კონსტანტინე შანავა (2563) 0,5:0,5
ლევან ფანცულაია (2567) - დავით მაღალაშვილი (2521) 0,5:0,5
დავით ზარქუა (2441) - დავით ჯოჯუა (2548) 0:1
მერაბ გაგუნაშვილი (2601) - ფრიდონ ყალაგაშვილი (2171) 1:0
დავით ლომსაძე (2342) - გაიოზ ნიგალიძე (2456) 0:1

XI
ტური
გაიოზ ნიგალიძე (2456) - გიგა ყუფარაძე (2486) 0,5:0,5
ფრიდონ ყალაგაშვილი (2171) - დავით ლომსაძე (2342) 0,5:0,5
დავით ჯოჯუა (2548) - მერაბ გაგუნაშვილი (2601) 0,5:0,5
დავით მაღალაშვილი (2521) - დავით ზარქუა (2441) 0,5:0,5
კონსტანტინე შანავა (2563) - ლევან ფანცულაია (2567) 0,5:0,5
მიხეილ მჭედლიშვილი (2637) - ლუკა პაიჭაძე (2516) 0,5:0,5

საბოლოო მდგომარეობა

1.გაიოზ ნიგალიძე (2456) - 9 ქულა

2.ლუკა პაიჭაძე (2516) - 8
3.დავით ჯოჯუა (2548) - 7,5
* * *
4.კონსტანტინე შანავა (2563) - 7; 5.გიგა ყუფარაძე (2486) - 6,5; 6.მიხეილ მჭედლიშვილი (2637) - 6,5; 7.მერაბ გაგუნაშვილი (2601) - 6,5; 8.ლევან ფანცულაია (2567) - 5,5; 9.დავით მაღალაშვილი (2521) - 4; 10.დავით ლომსაძე (2342) - 3; 11.დავით ზარქუა (2441) - 2; 12.ფრიდონ ყალაგაშვილი (2171) - 0,5