სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

საქართველოს ღია ჩემპიონატი 2013 - გოგონები

თარიღი: 2013 ივნისი 25

22-23 ივნისი; თბილისი, გლდანის თეთრი ტბა
1997 წელს და ადრე დაბადებულნი
კაიაკი
ერთადგილიანი, 200მ

1.თეონა შაბურიშვილი (დუშეთი)
2.ანა გვილავა (მცხეთა)
3.მადონა ყარსიმაშვილი (დუშეთი)
ერთადგილიანი, 500მ

1.თეონა შაბურიშვილი (დუშეთი)
2.ანა გვილავა (მცხეთა)
3.მადონა ყარსიმაშვილი (დუშეთი)
ორადგილიანი, 200მ

1.ეკა შაბურიშვილი და მადონა ყარსიმაშვილი (დუშეთი)
2.მარიანა დავითაია და ქრისტინა მგელაძე (ფოთი)
3.ანა გვილავა და დალი სვიანაძე (მცხეთა)
ორადგილიანი, 500მ

1.ეკა შაბურიშვილი და მადონა ყარსიმაშვილი (დუშეთი)
2.მარიანა დავითაია და ქრისტინა მგელაძე (ფოთი)
3.ანა გვილავა და დალი სვიანაძე (მცხეთა)

199
8 წელს და შემდგომ დაბადებულნი
კაიაკი
ერთადგილიანი, 200მ

1.ანა ჯიქურაული (დუშეთი)
2.ნინო ჯიქურაული (დუშეთი)
3.რუსუდან ჯიქურაული (დუშეთი)
ერთადგილიანი, 500მ

1.რუსუდან ჯიქურაული (დუშეთი)
2.ნინო ჯიქურაული (დუშეთი)
3.ანა ჯიქურაული (დუშეთი)
ორადგილიანი, 200მ

1.რუსუდან ჯიქურაული და ანა ჯიქურაული (დუშეთი)
2.მარიამ რომელაშვილი და მარიკა სიდიანი (მცხეთა)
3.ნინო ხოსროშვილი და სალომე ჯიქურაული (დუშეთი)
ორადგილიანი, 500მ

1.რუსუდან ჯიქურაული და ანა ჯიქურაული (დუშეთი)
2.ნინო ხოსროშვილი და სალომე ჯიქურაული (დუშეთი)