სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭო

თარიღი: 2013 სექტემბერი 23

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთან არსებული "სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს" მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების შესაბამისად მოხდა 73 სპორტული ორგანიზაციის (ფედერაცია, ასოციაცია, კავშირი, კომიტეტი) აღიარება და მათ შორის განისაზღვრა 52 სპორტული ორგანიზაციის 2016 წლის დაფინანსების საკითხი.

დაფინანსების კრიტერიუმებზე დაყრდნობით საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დეტალები იხილეთ დანართის სახით.

მიმაგრებული დოკუმენტები :
სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის შეფასება - 2016