სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

ვაკანსიები

თარიღი: 2013 ნოემბერი 14

მიმაგრებული დოკუმენტები :
3.1 - 3.2 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსსაკონკურსო - საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების თაობაზე . ბრძანება 01/779 31 ოქტომბერი 2013 წელი
3.1 ვაკანსიების ჩამონათვალი
3.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში ჩატარებული კონკურსის შედეგები
3.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის საჯარო მოხელეთა და ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელის დამატებითისაკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ " საქართველოს სპორტისა და ახალგაზდობის საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 ოქტომბრის N 01/778 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2014 წელი
3.1 ბრძანება N 01/199 .საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის 2014 წლის 12 მარტის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების დამტკიცების შესახებ
3.2 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბრძანება # 01 / 778 2013 წლის 31 ოქტომბერი
3.2 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბრძანება # 01 / 189 2014 წლის 7 მარტი
3.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის 2014 წლის 9 ოქტომბრის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების დამტკიცების შესახებ ბრძანება # 01/ 945 2014 წლის 10 ოქტომბერი
3.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის 2014 წლის III კვარტალში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები ოქმი # 6 / 23.10.2014 წელი
3.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის 2015 წლის 6 მარტის ბრძანება # 01/ 243
3.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის 2015 წლის 6 მარტის ბრძანება # 01/ 243 . სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების დამტკიცების შესახებ
3.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში 2015 წელს ჩატარებული კონკურსის შედეგები
3.1 ბრძანება # 01/650 - 10 ივლისი 2015 წელი საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების დამტკიცების შესხებ
3.1 ბრძანება # 01/409 - 12 აპრილი 2016 წელი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის 12 აპრილის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეილების დამტკიცების შესახებ
3.1 ბრძანება # 01/453 - 23 აპრილი 2016 წელი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის 23 აპრილის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეილებების დამტკიცების შესახებ
3.1 ბრძანება #01/693 - 27 აპრილი 2016 წელი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის 2016 წლის 27 ივნისის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების დამტკიცების შესახებ
3.1 ბრძანება 01/643 - 13 ივნისი 2016 წელი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის 2016 წლის 13 ივნისის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების დამტკიცების შესახებ
3.1 ბრძანება 01/1071 - 02 სექტემბერი 2016 წელი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის 2016 წლის 02 სექტემბრის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების დამტკიცების შესახებ
3.1 ბრძანება 01/1236 - 11 ოქტომბერი 2016 წელი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის 2016 წლის 11 ოქტომბრის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების დამტკიცების შესახებ
3.1 ბრძანება 01/1365 - 07 ნოემბერი 2016 წელი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის 2016 წლის 07 ნოემბრის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების დამტკიცების შესახებ
3.1 ბრძანება 01/406 - 03 აპრილი 2017 წელი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 2017 წლის 3 აპრილს სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების დამტკიცების შესახებ
3.1 ბრძანება 01/626 - 1 ივნისი 2017 წელი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 2017 წლის 1 ივნისის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების დამტკიცების შესახებ