სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

თარიღი: 2013 ნოემბერი 06

მიმაგრებული დოკუმენტები :
წესდება.doc
კომისიის მუშაობის წესი.doc
საარჩევნო დებულება.doc
პროგრამების კატალოგი.doc
მარეგულირებელი წესი.doc
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება.doc
უნივერსიტეტის დებულება.doc
განვითარების გეგმა.doc
სტრუქტურა.doc
ხარისხის მართვა.doc
2.4 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 2013 წლის ანგარიში საქართველოს პრეზიდენტს
2.4 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 2013 წლის ანგარიში საქართველოს პრემიერმინისტრს
2.4 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 2013 წლის ანგარიში საქართველოს პარლამენტს