სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

4.1-4.2 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

თარიღი: 2013 დეკემბერი 12

მიმაგრებული დოკუმენტები :
4.2 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების I,II,III და IV კვარტლების შესახებ ინფორმაცია .
4.2 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა
2014 წელი
4.2 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა
4.2 სახელმწიფო შესყიდვების ინფორმაცია I კვარტალი
4.2 სახელმწიფო შესყიდვების ინფორმაცია II კვარტალი
4.1 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა IIკვარტლის მდგომარეობით
4.2 სახელმწიფო შესყიდვების ინფორმაცია III კვარტალი
4.1 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა IIIკვარტლის მდგომარეობით
4.1 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა.IV კვარტლის მდგომარეობით
4.2 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების IV კვარტლის შესახებ ინფორმაცია
4.2 2015 წლის სახელწიფო შესყიდვების გეგმა
4.2 2015 წლის სახელწიფო შესყიდვების ინფორმაცია I კვარტალი
4.2 2015 წლის სახელწიფო შესყიდვების ინფორმაცია II კვარტალი
4.2 2015 წლის სახელწიფო შესყიდვების გეგმა
4.2 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების ინფორმაცია III კვარტალი
4.2 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა
4.2 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების ინფორმაცია IV კვარტალი
4.2 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა
4.2 2016 წლის გეგმა I კვარტალი
4.2 სამინისტროს მიერ 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების I კვარტლის შესახებ ინფორმაცია
4.2 2016 წლის გეგმა II კვარტალი
სამინისტროს მიერ 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვის II კვარტლის შესახებ ინფორმაცია
4.2 2016 წლის გეგმა III კვარტალი
4.2 სამინისტროს მიერ 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვის III კვარტლის შესახებ ინფორმაცია
4.2 2016 წლის გეგმა IV კვარტალი
4.2 სამინისტროს მიერ 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების IV კვარტლის შესახებ ინფორმაცია
4.2 2017 წლის გეგმა I კვარტალი
4.2 სამინისტროს მიერ 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების I კვარტლის შესახებ ინფორმაცია
4.2 2017 წლის გეგმა II კვარტალი
4.2 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების II კვარტლის შესახებ ინფორმაცია
4.2 2017 წლის გეგმა III კვარტალი
4.2 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების III კვარტლის შესახებ ინფორმაცია